Od 25. 9. 2023 do 29. 9. 2023 probíhal na naší škole tradiční celoškolní projektový týden – Multikulturní týden, který přiblížil žákům kultury vybraných evropských států. Ve třídách probíhaly aktivity napříč předměty.

Naše třída si vybrala Španělsko. Celý týden jsme nosili oblečení v barvách španělské vlajky. Seznámili jsme se se španělskou kulturou, tradicemi, sporty, kuchyní, apod. Zhlédli jsme pohádku ve španělštině, prohlédli si španělské knihy, řešili kvízy na interaktivní tabuli, vytvářeli jsme plakáty a obrázky související se Španělskem a nechyběla ani ochutnávka tradičních španělských jídel. Ta se nám moc líbila.

V pátek 29. 9. 2023 jsme navštívili i třídy na 2. stupni, kde jsme se seznámili s dalšími evropskými státy. V 9. B jsme se seznámili s Anglií,

v 8. A s Lotyšskem a v 7. A s Holandskem. Všem třídám moc děkujeme za připravený program.

Celý týden jsme si báječně užili.