Milým překvapením v hodině přírodovědy dne 31.10.23 byla vlastní ústní prezentace k učivu: „ Zelené nekvetoucí rostliny“, kterou si doma sama připravila  žákyně Maruška Salavcová. Kromě odborného výkladu měla připravenou praktickou ukázku vypěstovaných řasokoulí s radami, kde a jak řasokoule využít a uplatnit je třeba jako živou dekoraci v domácnosti. Nechyběly ani vlastní pěstitelské zkušenosti a rady.  Potlesk byl opravdu zasloužený a následovala i velká pochvala.