V měsíci květnu se v naší třídě hodně používalo slovo pověst. V hodinách literatury jsme poznávali charakteristické znaky pověstí a odlišovali je od jiných literárních žánrů. Také jsme si nosili knihy pověstí na čtenářské hodiny, ve kterých jsme se na chvíli ocitli v kůži našich hrdinů. S pověstmi jsme se setkali i ve vlastivědě, při které jsme si zavzpomínali na společný výlet na Peruc – na Oldřicha a Boženu. Měsíc pověstí jsme zakončili besedou v lounské knihovně, kde jsme nasbírali inspiraci na další četbu.