Krátce po začátku vyučování byl na naší škole vyhlášen cvičný poplach, tudíž jsme se všichni evakuovali na školní hřiště. Nikdo nepanikařil a nikdo se neztratil. První úkol branného dne byl splněn. Další výzvou bylo ujít 5 kilometrů. Vydali jsme se za pramenem Luna. Dozvěděli jsme, že je to nejhlubší minerální vrt v České republice, jeho hloubka je zhruba 1100 metrů. Taky jsme si ověřili, že má nejvyšší stupeň mineralizace, a vodu ochutnali. Pramen jsme našli na sídlišti U Spravedlnosti a v zahradě bývalé nemocnice. Cestou jsme si zopakovali pravidla silničního provozu, přivolání první pomoci a uložení pacienta do stabilizované polohy. Na závěr jsme se stavili v informačním centru a koupili si turistickou vizitku do našeho deníčku, abychom měli vzpomínku na tento společně strávený den.