2. listopadu jsme si připomněli jeden z nejvýznamnějších svátků u nás, kdy vzpomínáme na zesnulé příbuzné a blízké osoby. Věděli jste, že se v tento den nemá zametat, abyste nevyplašili duše, které se objevují na zemi?

V rámci tohoto dne jsme se ale ještě zaměřili na náš experiment. Roztřídili jsme odpadky, které jsme nastřádali a „pohřbili“ jsme je na našem na záhonku. Nyní je tam necháme odpočívat a na jaře je vykopeme. Co zjistíme? To se ještě dozvíte.