V měsíci lednu děti absolvovaly následující akce: 

  1. 1 navštívily GBR, kde zhlédly výstavu SÓMA od Tomáše Polcara a díla Adrieny Šimotové nazvaná První hlasy.

Na závěr je čekaly aktivity vztahující se k hexagonu. Který byl dětem přiblížen skrze včely a jejich plástve. 

  1. 1 proběhl ve třídě preventivní program s názvem Mise od společnosti Dobronauti, který byl zaměřen na zvládání vrstevnických konfliktů a jejich řešení.
  2. 1 se děti vypravily na představení do Divadla rozmanitostí v Mostě na Staré pověsti české. Provedení bylo pojato zábavnou formou a dětem se moc líbilo.