Začátkem nového roku 2024 navštívila naše třída výstavu obrazů Tomáše Polcara SOMA  a Adrieny Šimotové PRVNÍ HLASY.  Průvodkyně galerie Michaela Patrovská nás seznámila s jednotlivými díly.  Aktivity, které byly zaměřeny na rozvoj představivosti, fantazie i spolupráce, plnily děti s nadšením. Pozorovaly nejen výtvarná díla, ale seznámily se se životem včel a pokusily se narýsovat hexagon. Na závěr byla lekce zakončena výtvarnou aktivitou navazující na téma výstavy.