Poslední plavání

Poslední den v listopadu jsme s úspěchem zakončili plavecký výcvik. Žáci si převzali svá „mokrá vysvědčení“. Všechny děti byly pochváleny za svoji snahu a úspěchy, kterých během výcviku dosáhly.

Odměnou nebyla jen pochvala, ale zábavné hry ve vodě, které si všichni s velkým nadšením  užili.