Projektový den v lounské ZUŠ

V měsíci květnu jsme s dětmi zavítali do ZUŠ, kde jsme si poslechli koncert žáků, kteří hrají na různé hudební nástroje či zpívají. Byli jsme potěšeni tím, že jsme na pódiu mohli vidět některé z našich spolužáků a za jejich výkony je odměnit potleskem. V tanečním sále si děti vyzkoušely jaké to je být mažoretkou.  Odznak s obrázkem dle vlastního výběru si děti vyrobily ve výtvarné učebně. Na závěr jsme si všichni prošli velmi vydařenou a zajímavou expozicí na téma krásného příběhu nejen pro dospělé, Malého prince. Ten nás sám osobně výstavou provedl.