Dne 24. listopadu se v rámci spolupráce naší školy s Karlovou univerzitou v Praze některým členům žákovského parlamentu naskytla velká šance zúčastnit se exkurze do Karolina. Touto nádhernou stavbou byli naši žáci provázeni uznávaným profesorem Janem Roytem, který nabídl velmi poutavé a podrobné vyprávění o historii. Společně prošli reprezentační prostory, kterým dominují velká umělecká díla, nahlédli do Vlasteneckého sálu i do tzv. Malé auly. Jedna ze zastávek patřila i Velké aule, kde někteří žáci začali přemýšlet nad tím, zda se sem ještě jednou nevrátí jako studenti univerzity. Velmi zajímavá byla i prohlídka rektorské profesorské šatny, kde si žáci mohli prohlédnout univerzitní taláry, rektorský řetěz a insignie jednotlivých fakult, které jsou obvykle zamčeny v trezorech. Exkurze to byla velmi ojedinělá, žáci si uvědomovali, že se dostali do míst, kam většina lidí za celý život nevkročí, ale naopak mnoho významných lidí tam již vstoupilo.