Ve středu 30. 3. 2022 došlo na Základní škole Přemyslovců k dlouho očekávané události, na kterou se těšil nejen pedagogický sbor, ale především žáci. Tento den se slavnostně otevírala nová učebna přírodních věd. Žáci si pod vedením pedagogů připravili uvítací program, při kterém demonstrovali své nově nabyté vědomosti. Nejprve předvedli krátké prezentace v PowerPointu z oblasti chemie na téma prvky periodické soustavy prvků, jejich vlastnosti a využití. Poté pozvaným hostům pomocí nového vizualizéru a interaktivní tabule demonstrovali pokus reakce kyselin a zásad. Nakonec se stali pomocníky a průvodci při seznámení zástupců města s možnostmi systému Pasco, který je využíván k bezdrátovému sběru dat a hodnot fyzikálních měření a jejich propojení s výukou přírodních věd. Společně si vyzkoušeli pokus s měřením hodnot pH různých roztoků.  

Posléze se všichni hosté odebrali na prohlídku školy, kde jim byly představeny nové učebny robotiky. Prohlídka byla zakončena předvedením nově zrekonstruované kuchyně, kde na hosty čekalo malé občerstvení, které si pro ně přichystaly paní kuchařky. Za skvělou přípravu celého odpoledne děkujeme našim žákům a týmu učitelů pod vedením Mgr. Ivany Koptové. Velice nás potěšila účast členů školské rady a zejména zástupců zřizovatele v čele s panem starostou Pavlem Jandou a místostarostou panem Milanem Rychtaříkem. Vedení města Louny děkujeme za podporu, které si velice vážíme!