Dne 15. ledna měla škola ZŠ Přemyslovců výjimečnou návštěvu – Radka Bangu, který představil inspirativní přednášku zaměřenou na prevenci dětství bez násilí. Tato záživná akce probíhala v tělocvičně a byla součástí programu pro druhý stupeň. Radek Banga nejen sdílel svůj vlastní příběh, ale propojil ho i se svými písněmi, čímž vytvořil silný a dojímavý zážitek pro všechny přítomné.  

Přednáška, získaná v rámci projektu Bubnovačky od Centra Locika, přinesla dětem nejen nové poznatky, ale také podněty k diskuzi o důležitosti respektu, empatie a násilí ve vztazích. Radek Banga svým osobním příběhem dokázal poskytnout inspiraci k pozitivnímu pohledu na život a překonání obtíží. 

Celá událost ukázala, jak je možné propojit umělecký projev s významnými tématy a jakým způsobem může hudba a osobní příběh ovlivnit vnímání dětí. V rámci preventivního vzdělávání se tak škola stala prostřednictvím této přednášky místem, kde se otevřeně mluví o hodnotách a důležitosti budování bezpečného prostředí pro všechny žáky.