Projektová výuka ve třídách 3. C a 4. C 

28. 3. 2023 proběhla ve 3. C další projektová výuka na téma „Jaro v přírodě.“ Na základě informací, které si žáci doma zpracovali, probíhala výuka s využitím získaných znalostí v souladu s rozvrhem hodin. Své nabyté poznatky žáci ztvárnili ve společné práci „Biochov domácích zvířat“.

Další projektový den se uskutečnil ve třídě 4. C Byl zaměřen na téma pekařství, výrobu a pečení preclíků. Nejprve proběhlo ve třídě seznámení s pekařstvím, se surovinami, pomůckami, které jsou potřeba k výrobě jednotlivých výrobků. Během přednášky i po ní pokládali žáci panu Lokajíčkovi z Vackova pekařství další doplňující otázky. Poté se přesunuli do kuchyňky, kde se žáci seznámili s vybavením kuchyňky, s pomůckami, které budou potřebovat, připomněli si pravidla, která je potřeba dodržovat při práci ve školní kuchyňce. Pan Lokajíček ukázal žákům, jak pracovat s těstem, jaké typy preclíků si mohou vyrobit, čím si je mohou nazdobit. Následovalo zpracování těsta do různých tvarů, zdobení preclíků dle chuti a fantazie a pečení.