Pohádkový maraton 

Naše škola se opět zapojila do projektu s názvem Pohádkový maraton, který je zaměřen na podporu dětské čtenářské gramotnosti. Stali jsme se předposledním článkem dlouhého řetězu základních škol na Lounsku, z nichž každá měla postupně přispět jednou částí příběhu. Výsledkem bude společná pohádka, doplněná o ilustrace, které průběžně vytvářely děti z mateřských škol. Velmi si ceníme tak hojné účasti na tvorbě příběhu o pirátech a jejich cestě za pokladem, a proto jsme žákům z prvního i druhého stupně, kteří se akce zúčastnili, předali ve čtvrtek 6. června malou odměnu. Jejich práce budou začátkem příštího školního roku vystaveny v prostorách školy. Jako nejlepší byla vybrána práce Kariny Sankové z třídy 8. B. Finálním výstupem Pohádkového maratonu bude elektronická kniha umístěná na www.maplouny.cz a www.skolylounsko.cz , a rovněž tištěná forma příběhu, která bude rozvezena všem školám.