Pochvala pro školní jídelnu 

Milé překvapení – poděkování od rodičů za obědy pro jejich děti. Děkujeme.