Dne 5. 10. 2023 žákovský parlament naší školy vyrazil na exkurzi do Poslanecké sněmovny v Praze. Tako exkurze měla za cíl nás seznámit s historií a fungováním politického systému v České republice. 

Naše cesta začala brzy ráno, kdy jsme autobusem vyrazili do Prahy.  

Po příjezdu do Poslanecké sněmovny jsme byli přivítáni odborným výkladem o historii a fungování této významné instituce s krátkým filmem, který komentovala paní průvodkyně z informačního centra. Dozvěděli jsme se, jak se Poslanecká sněmovna vznikala a jakým způsobem probíhají zasedání. 

Následovala prohlídka budovy, během které jsme měli možnost vidět místnosti, kde naši poslanci pracují a rozhodují o důležitých otázkách. Celou dobu nás provázela paní průvodkyně z informačního centra a pan poslanec Ing. Pavel Růžička, který zastupuje Ústecký kraj. Na místě jsme měli možnost klást mu otázky týkající se jeho práce, politického systému a ochotně zodpověděl i další otázky a podělil se o své zkušenosti z politického života. 

Tento výlet nám poskytl unikátní příležitost pochopit, jak funguje naše politická scéna, a inspiroval nás k tomu, abychom se více zajímali o dění v naší zemi.