MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 2022
Konečně!!! Po dvou letech zákazů, příkazů a zklamání jsme mohli uskutečnit MDD.
1. června se celý 1. stupeň zúčastnil dětského dne připraveného na hřišti naší školy. Žáci si mohli zasoutěžit jak v klasických disciplínách (skákání v pytli, jízda na koloběžce, kopání míče do branky), tak i v netradičních disciplínách (hledání předmětů ve sklenici slizu, přenášení míče ve dvojicích bez použití rukou nebo házení gumáku na cíl). Po splnění úkolů na všech stanovištích si žáci odnesli sladkou odměnu a dáreček, který si mohli z nabízených cen sami vybrat.
2. stupeň měl v tento den připravené turnaje ve vybíjené, přehazované, florbalu a basketu 3×3. Do turnajů se zapojilo mnoho žáků, kteří si svůj den také náramně užili. V neposlední řadě se mohli žáci 2. stupně zapojit na stanovištích prvního stupně a pomáhat mladším spolužákům, takže každému úkol vysvětlili a někteří i předvedli. Za toto si zaslouží velikou pochvalu.
Všechny děti svým chováním dnešní den vzorně reprezentovaly.