Český červený kříž pro 1. stupeň 

V minulém týdnu nás navštívila paní Vacková z Českého červeného kříže. Během zajímavé přednášky nám vysvětlila, jak se zachovat a poskytnout první pomoc člověku v hlubokém bezvědomí. Žáci si vyzkoušeli masáž srdce na resuscitační figuríně a zjistili, jak těžké oživování je. Zopakovali jsme si telefonní čísla IZS. Všichni věříme, že naši žáci by po této přednášce dokázali poskytnout první pomoc, a zároveň doufáme, že tyto nabyté dovednosti nebudou muset nikdy použít.