Beseda s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou 

V pátek 22. března do naší školy zavítala milá návštěva, paní Ivona Březinová, autorka desítek knih pro děti a mládež, držitelka ceny Zlatá stuha a mnoha dalších. 

Během první besedy se žáci čtvrtých a pátých tříd zajímavým a poutavým způsobem dověděli, jak vzniká kniha, jaká je její cesta od prvotního nápadu a prvního písemka až po hotovou knihu na pultech knihkupectví, kdo kontroluje a opravuje text, jak probíhá spolupráce s ilustrátory, co se odehrává v tiskárně knih. Autorka také představila druhy a žánry knih, které píše. 

Druhá beseda – Holky (i kluci) na vodítku – byla určena žákům druhého stupně. Žáci dostali možnost zamyslet se, s jakými pomyslnými vodítky a typy připoutání se může mladý člověk ve světě setkat, jak vznikají různé druhy závislostí a jaké mají důsledky. Autorka popsala i zkušenosti, s nimiž se v praxi v tomto ohledu setkala, a představila své knihy Jmenuji se Ester, Jmenuji se Alice a Jmenuji se Martina ze série Holky na vodítku.  

Při obou besedách se paní Březinová podělila také o svůj životní příběh, odpověděla na spoustu dotazů, popsala, kdy a jak začínala její tvorba a odkud čerpá inspiraci, a vylíčila rovněž okamžiky z každodenního života autora.  

Nakonec žáci v obou skupinách dostali možnost zakoupit či objednat si knihy a nechat si je podepsat.  

Obě besedy byly velice zajímavé, přínosné i poutavé, a my děkujeme paní Ivoně Březinové za milou návštěvu a přejeme jí spoustu nadšených čtenářů a mnoho inspirace do další tvorby.