Projekt

Národní plán obnovy pro školy

Národní plán obnovy (NPO) České republiky je postaven na šesti prioritách, a to na digitální transformaci, fyzické infrastruktuře a zelené tranzici, vzdělávání a trhu práce, institucích a regulaci a podpoře podnikání, výzkumu, vývoji a inovaci, zdraví a odolnosti obyvatel. Tyto priority jsou implementovány prostřednictvím 27 komponent. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a to v průběhu let 2021 – 2026.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z NPO v gesci tři komponenty za celkem 23 mld. Kč. Z pilíře 3. Vzdělávání a trh práce to jsou 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace a 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů. V pilíři 5. Výzkum, vývoj a inovace se jedná o komponentu 5.1 Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES.