Zelený čtvrtek – Zelené náměstí 

Školní družina se vydala na pěší výlet do SEKA. Než jsme tam došli, udělali jsme si svačinkovou a hrací pauzu na letním cvičišti. V SEKU nás přivítala paní Zuzka, která se stala naší průvodkyní. Prohlédli jsme si letadlo, viděli jsme obrovské koi kapry, pomazlili se s ovečkami, nakrmili velbloudy, pohladili si klokana a obdivovali páva s pštrosy. Každý žák dostal paví brk jako dáreček. Po prohlídce jsme navštívili cukrárnu na Zeleném náměstí, kde jsme si odpočinuli před návratem do družiny. Všechny děti si pochutnaly na zmrzlině a dobrůtkách.