Článek školní družiny 3. 10. – 7. 10. 2022 

Tento týden ve školní družině začal rozkvetlým pondělím, kdy se děti učily aranžovat květin. Oslavili jsme svátek želviček, které jsme si i vytvořili. Otiskovali jsme listy, z kterých děti vytvářely tyto vzácné živočichy. Naše plavidla objevila ostrov, kde jsme zakotvili a postavili jsme z přírodnin domečky pro pidilidičky. Byla to velká zábava. Získali jsme opět další body. Hurá!!! Také jsme malovali deštníky, houby, ptáčky, vyráběli jsme ježky a maják. Nezapomněli jsme ani na naše dopisující družiny z jiných měst a odepsali jsme jim. Na sluníčku nám bylo moc fajn.  Při různých pohybových aktivitách jsme se vydováděli na hřišti. Družina nás zkrátka baví!!!