Co jsme se dověděli o Loutkovém divadle v Lounech? 

Děti ze školní družiny navštívily besedu s odborníkem o loutkách a loutkovém divadle. Také si vyzkoušely, jak složité je loutku vést a zároveň za ni mluvit.  

V roce 1909 byl založen samostatný Spolek loutkářů v Lounech se zásadní myšlenkou postavit vlastní loutkové divadlo. Stavba byla realizována za přispění sponzorů a velkého úsilí členů spolku hned po válce v roce 1920. Jedná se vlastně o nejstarší stálé loutkové divadlo v republice, snad i v Evropě. Děkujeme za příjemné odpoledne strávené v Klubovně Luna.