ŠKOLNÍ DRUŽINA – leden 

Měsíc leden jsme v naší školní družině přivítali s radostí a hned jsme se pustili do práce. Nezapomněli jsme na Tři krále, malovali jsme netradičními technikami – zmizíkováním a proběhla také kresba dle hudby. Vytvořili jsme si pohádkové Člověče, nezlob se! Dále jsme se v tomto měsíci zaměřili na knihy a čtenářskou gramotnost, podívali jsme se do městské knihovny, vyrobili jsme si družinovou encyklopedii. Navštívili jsme Lunu, kde jsme se povídali na ukázku exotických zvířat. Zaměřili jsme se na celkové zklidnění, a to pomocí jógy, hudební relaxace. Připomněli jsme si mezinárodní den tuleňů, proběhl den s mazlíčkem. Velmi se nám vydařila jedna z částí celoroční soutěže, která se nesla v duchu tří králů, plnili jsme řadu sportovních úkolů, za které jsme získali cenné body. Zahájena byla úniková hra, ze které máme radost a těšíme se na výsledky. Samozřejmě jsme nezapomínali na pobyt na čerstvém vzduchu.