Žáci ve školních družinách podpořili Bábovkový den. Víme, co znamená pěstounská péče, chápeme význam náhradních rodin. Obdivujeme odvahu stát se pěstounem nebo náhradním rodičem. Děkujeme, každé dítě si zaslouží mít rodinu. 

#diknahradnimrodinam a #babovkovyden