Dne 29. 9. 2023 třída 9. A společně s třídou 5. A navštívily zoologickou zahradu v Praze. V rámci prohlídky jednotlivých venkovních i vnitřních expozic se měli žáci možnost seznámit se životem zvířat z různých kontinentů. Velký ohlas u žáků si získala návštěva expozice spojené s Afrikou, kde mohli vidět z blízka známá i neznámá africká zvířata. Poznatky, které  během této návštěvy načerpali, využijí žáci při výuce. Celá akce byla velmi zdařilá i díky krásnému slunečnému počasí.