Dne 26.3.2024 se žáci 9.A společně s žáky 5.A zúčastnili výchovně vzdělávacího programu v Techmanii v Plzni. Zde si prohlédli vystavované expozice, osobně si je i vyzkoušeli. Pracovali v laboratoři, kde zkoumali rostlinné i vlastní buňky. Vyplňovali pracovní listy, navštívili 3D Planetárium, kde zhlédli i film o astronautech. Celá akce měla velký úspěch a žáci si odvezli řadu nových poznatků.