Někteří žáci 9. A a 9. B si připravili pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku, kterou si všichni velice užili. Deváťáci byli úžasní a patří jim obrovská pochvala.