V týdnu od 25. 9. do 29. 9. 2023 proběhl na naší škole Multikulturní týden. Každá třída měla svůj stát, do jehož barev se vyzdobila a informovala ostatní o dění v této zemi. Pro naši třídu to bylo Skotsko. Seznámili jsme se s krajinou této země, s jejím průmyslem, sportovními úspěchy, obyvatelstvem. Speciálně se pak jedna ze skupin zaměřila na typická skotská jídla. Tento týden měl u žáků velký úspěch. Obohatil jejich znalosti o dalším národu Evropy (v loňském roce to byla Francie).