Během měsíce března proběhl naší škole projekt – „Měsíc knihy“, do kterého se zapojila také naše třída. Vedle výtvarné projekce, ve které žáci zobrazili výjevy z knih, se třída také zapojila do literární soutěže. Zde si vedla velmi úspěšně a obsadila druhé místo. V neposlední řadě žáci vytvářeli svou vlastní básnickou tvorbu. Tu pak během projektového dne doplnili vlastní ilustrací, vytvořili s vlastní název, na počítači pak vytvořili úvodní a závěrečný list a byla na světě básnická sbírka žáků 9.A doplněná o jednu báseň žákyně 9.B. Dílo se zdařilo a můžeme být na něho náležitě pyšní.