V rámci Měsíce knihy proběhl ve středu 27. března projektový den nazvaný „Kniha žije“. Z prezentace na dané téma se žáci dozvěděli, jak se tvoří kniha. Sami si zkusili práci korektora, ilustrátora a dalších. V druhé části dne se seznámili se spisovatelem J.R.R. Tolkienem a jeho dílem. Zaměřili se na jeho známé dílo Pán prstenů. Zhlédli ukázky, diskutovali, plnili úkoly zaměřené na první díl trilogie Společenstvo prstenu. Den završili vlastními ilustracemi k dané knize.