Ve čtvrtek 21. 12. 2023 proběhly na naší škole vánoční dílny, kde žáci vyráběli vánoční ozdoby a dekorace.

V pátek 22. 12. 2023 jsme zakončili rok 2023 vánoční besídkou, za zpěvu koled jsme si rozdali vánoční dárky a připomněli si vánoční tradice. Do nového roku všem přejeme především pevné zdraví a hodně štěstí.