Měsíc knihy je celostátní akce podporující a propagující četbu. Ve středu 27. 3. 2024 proběhl v naší třídě projektový den na téma „Knížka žije pohybem“. Zaměřili jsme se na knihy se sportovní tématikou, četli ukázky, samostatně i ve skupinách pracovali na zadaných úkolech a nakonec jsme navrhli a graficky zpracovali obal knihy.