Branný den

V pátek 8. září se uskutečnil branný den, během kterého si žáci nacvičili opuštění budovy při vyhlášení mimořádné situace, první pomoc, orientaci v terénu pomocí mapy a buzoly. Při pohybu v terénu si žáci uvědomili vztah člověka k přírodě a zopakovali si zásady ochrany životního prostředí.