Dne 18.9. jsme se zúčastnili psychosociální intervence s PaedDr. Venuší Mirovskou. Akce se konala v Klub(ovně) Luna a cílem bylo stmelení kolektivu. Během setkání jsme hráli různé hry, při kterých jsme se o sobě dozvěděli nové informace a naučili se jak spolu komunikovat a spolupracovat.