Minulý týden jsme se zúčastnili dětského branného dne. Byl zaměřen na nácvik opuštění budovy v případě mimořádné situace a dobrodružný svět cestovatelů a mapových dovedností.

Poté jsme šli do knihovny, kde jsme se zúčastnili přednášky na téma „Cestopisy, turistika, mapy.“ Zde jsme se dozvěděli o fascinujících příbězích dobrodruhů z minulosti a současnosti, kteří prozkoumávali odlehlé kouty světa.

Po skončení přednášky dostali naši žáci slepou mapu s kompasem a byli vyzváni, aby se vydali na neznámé místo. Byl to jejich úkol použít mapu a kompas k určení směru a najít cíl svého dobrodružství. Během této části výletu se učili základy orientace v terénu a týmové spolupráce.

Aby byla jejich cesta ještě více vzrušující, na místě, kam se dostali pomocí mapy a kompasu, založili vlastní geocachku. Geocaching je hra, která spojuje dobrodružství a hledání pokladu s použitím GPS souřadnic. Naši žáci vytvořili svou vlastní geocachku podle oficiálních pravidel této hry a schovali ji pro další dobrodruhy. Tato aktivita podporuje jejich tvořivost, logické myšlení a dovednosti využití moderní technologie.