V pondělí 29. 1. 2024 proběhl v naší třídě zážitkový preventivní program Dobronauti – Zpátky v čase, který byl zaměřený na lepší zvládání vrstevnických problémů. Žáci se seznámili s lektorkou, která žákům vysvětlila princip aktivit a her. Poté byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých plnili zadané úkoly. K jejich řešení využívali kartičky s textem a obrázky. Cílem daných aktivit bylo popsání zadané situace, vžití se do role jednotlivých aktérů (nandavače, schytávače, všímalů), vyvození správných závěrů daných situací. Na konci proběhlo společné zhodnocení hry, sepsání a následné vyvěšení kartiček s informacemi o možné pomoci spolužákům s nějakým problémem. Žáky aktivity bavily, pracovali s velkým nasazením a elánem. Tento den jsme si skvěle užili.