Měsíc říjen v naší třídě velmi rychle uplynul. Byl ve znamení nových poznatků napříč všemi předměty. V mateřském jazyce jsme si rozšířili znalosti o Halloweenu. Pochopili jsme, proč se svátek slaví, jeho specifika i typické znaky. Ve vlastivědě jsme nahlédli do minulosti a uvědomili jsme si, proč máme povinnou školní docházku. Dále jsme si při práci na pracovních listech připomněli, proč slavíme Státní svátek 28.října. Nejvíce nás zaujala cesta vesmírem, kde jsme si osvětlili vznik vesmíru, zhlédli zajímavá videa o vesmíru. Ve výtvarné výchově jsme připravovali výkresy pro výtvarné soutěže. Poslední den v měsíci jsme si ještě jednou připomněli Halloween. Měli jsem strašidelné počítání, výtvarně jsme zobrazili dýně. Někteří žáci se na tento den patřičně oblékli a vše podtrhli strašidelnou svačinkou. Jak se nám celý měsíc dařilo, necháme posoudit ostatní. Již nyní se těšíme, co přinese listopad.