Žáci naší třídy společně se spolužáky z celé školy tento týden pracovali na aktivitách spojených s Multikulturním týdnem. Nejprve jsme si vybrali společně stát, který bude naši třídu reprezentovat. Rozhodli jsme se pro Polsko, protože mnoho našich spolužáků mělo možnost tento stát navštívit během letních prázdnin. Ve skupinách jsme vytvořili na dané téma plakát, poslechli jsme si přednášku o Polsku doplněnou o fotografie z dané země. Hledali jsme informace o daném státě, zajímavosti, pamětihodnosti. Jak se nám dařilo, můžete posoudit sami na přiložených fotografiích. Myslím, že se shodneme, že pochvala pro všechny žáky je na místě.