Dne 18.1.2024 žáci společně absolvovali zážitkovou aktivitu z projektu Dobronauti. Žáci pracovali ve skupinách, kdy ve čtyřech časových rovinách prošli jednotlivými aktivitami hry. Smyslem hry bylo uvědomit si na základě prožitku vhodnost či nevhodnost chování v nastavené situaci. Každý žák si vyvodil závěr, jak během situace reagovat, jaká reakce je správná nebo špatná. Žáci si aktivitu společně užili .