Projektová výuka: „Světlo – důležitá podmínka pro život na planetě Zemi“

Při celodenní výuce dne 11. října jsme se ve všech výukových předmětech zabývali zkoumáním vlastností světla a jeho zdroji za využití donesené literatury. V hodinách českého jazyka jsme se zaměřili na tvorbu vět s daným tématem, vyhledávali jsme a tvořili slova příbuzná ke slovu světlo, určovali mluvnické kategorie. V matematice jsme pracovali s údaji týkající se rychlosti světla, veličiny jsme zaokrouhlovali a porovnávali. Utvořili jsme si alespoň představu o vzdálenosti, kterou světlo ve vesmíru urazí za jeden rok, takzvaný světelný rok. V dalších předmětech jsme experimentovali, prováděli pokusy s lomem, odrazem světla, proč vzniká stín, jak se dá bílé světlo rozložit na barevné spektrum. Mícháním barev jsme objevovali barvy nové. Také jsme si vyrobili stínové divadlo, fungující na skutečnosti průchodnosti nebo neprůchodnosti světla překážkou.