Projekt finanční gramotnost „školních rodin“

Projekt stále pokračuje!  Hospodárně nakupujeme, neplýtváme a vyhledáváme další  náměty pro přípravu zdravých školních svačinek a jednoduchých domácích moučníků. Využíváme školní kuchyňku pro skupinové „rodinné pečení“. Vzájemně si radíme a spolupracujeme!