Branné cvičení

bylo první celoškolní akcí konanou v pátek dne 8. 9. 2023. Po splnění cvičné evakuace jsme se rozprchli po okolí Loun. Naše třída zvolila trasu do Lužehrad přes Dobroměřice, cca 4 km. Cestou jsme se orientovali v krajině podle mapy, určovali světové strany, plnili pochodová i běžecká cvičení. Zahráli jsme si i dopravní hru, při které jsme simulovali menší úrazy s následným ošetřením a poskytnutím první pomoci. Součástí bylo i pozorování podzimní přírody, práce na polích a vytvořili jsme si kolekci rostlinných vzorků pro opakování přírodovědného učiva ve třídě. Atmosféra dne byla umocněna slunečním počasím a příjemným prostředím stráveným kolem řeky Ohře.