Nový kalendářní rok jsme začali hned dvěma akcemi. Nejprve nás navštívili Dobronauti, kde bylo naším úkolem pomoci při řešení vrstevnického konfliktu. Naše mise byla úspěšná a zvládli jsme konflikt urovnat, seznámili jsme se s možnostmi, jak agresivnímu chování předcházet, jak ho řešit či jak se mu vyhnout.

Následující den jsme měli výuku zaměřenou na finanční gramotnost, kde se nám věnovala paní Večeřová z České spořitelny. Učila nás, jak se má dobře zacházet s penězi a seznámila nás s projektem: Podnikavá třída, do kterého jsme se zapojili. Během následujících měsíců nás čeká příprava výrobků zakončená jejich prodejem na e-jarmarku/jarmarku.

Článek připravily: Eliška Skálová, Apolena Konečná, Matyáš Priatka a Patrik Samčík