V pondělí, 15. ledna 2024, jsme se autobusem vypravili do Divadla rozmanitostí v Mostě. Zhlédli jsme představení Staré pověsti české, které bylo velmi pěkné a vzdělávací. V divadelní hře jsme se setkali např. s praotcem Čechem, vojvodou Krokem a jeho dcerami, Kazi, Tetou a Libuší. Představení se nám velmi líbilo.

Spoluautorem článku: Adéla Malotínská, Adéla Nezbedová