Dne 8. září proběhl Branný den. Nejprve si žáci nacvičili po zaznění poplachového signálu rychlé opuštění budovy únikovým východem.  

Následně jsme se vydali do Lužerad. Žáci se cestou zaměřili na dodržování základních pravidel silničního provozu. V Lužeradech si osvojovali pohyb a úkryt v terénu, dále si vyzkoušeli hod míčkem na cíl.  

Zároveň jsme si připomněli telefonní čísla integrovaného záchranného systému a základy zdravovědy.  

Žáci se vzájemně podporovali při plnění jednotlivých úkolů. Během cesty sledovali proměny krajiny, porovnávali je (město, volná příroda, rostliny a živočichové).