Pasování prvňáčků na čtenáře

Konec školního roku je za dveřmi a my už známe celou abecedu. Tento úspěch jsme zpečetili v Městské knihovně Louny slavnostním pasováním do stavu čtenářského. Všichni jsme museli přečíst úryvek a společně odhalit, z které pohádky zmiňovaná slova jsou. Poté děti na čtenáře a čtenářky pasoval sám rytíř Řádu krásného slova Dobroslav Sečtělý. Na důkaz toho všeho děti obdržely Pasovací dekret a Čtenářský glejt. Tento slavnostní ceremoniál proběhl za podpory rodičů nyní již skutečných čtenářek a čtenářů.