Za krásného dopoledního počasí jsme vyrazili 19. září v rámci předmětu Výtvarná výchova do blízkých Holárkových sadů, kde jsme poděkovali sluníčku za to, že nás celé léto hřálo (někdy ovšem až příliš). Děti si vytvořily svá „kaménková“ sluníčka, která je potěšila a se kterými se i vyfotily.