V rámci Branného dne, který se konal dne 8.9. jsme si vyzkoušeli  cvičný evakuační poplach. Připomněli jsme si důležitá telefonní čísla a vydali jsme se na průzkum školy. Poté jsme se náležitě posilnili a pokračovali ve společných soutěžích na školním hřišti.