Online zápis

Přesměrování na centrální zápisový server

Kritéria přijímání

Informace o kritériích přijímání žáků

Výsledky zápisu

Zhlédněte výsledky ukončeného zápisu (zatím nedostupné)

ZÁPIS

Vážení rodiče,

zápisy do naší školy budou probíhat pouze online a to v období od 8. do 14. dubna 2022.

JAK TEDY ZAPSAT VAŠE DÍTĚ K NÁM DO ŠKOLY?

Pečlivě vyplňte veškeré požadované údaje (rodné číslo, kontakt) elektronické žádosti o přijetí Vašeho dítěte na TOMTO ODKAZU.

Na Vámi uvedený email přijde vyplněná žádost společně s registračním číslem Vašeho dítěte a dalšími informacemi pro Vás.

Žádost, prosím, vytiskněte, podepište a společně s prostou kopií rodného listu doručte k nám do školy jedním z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy zbaxdet
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@zspremyslovcu.cz (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou na adresu ZŠ Přemyslovců, Přemyslovců 2209, 440 01 Louny
  4. vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu školy
  5. osobním podáním: zákonný zástupce odevzdá tiskopis nebo vlastní žádost na podatelně školy, je však nutné se předem objednat na telefonním čísle 415672213. V případě potřeby Vám s vyplněním a vytištěním žádosti pomůžeme přímo ve škole. 

V případě, že budete mít jakýkoliv problém se zápisem, neváhejte nás kontaktovat na emailu: zapis@zspremyslovcu.cz

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude uveřejněn na úřední desce školy (u hlavního vchodu) a na webových stránkách školy. 

 

JAK ŽÁDAT O ODKLAD?

Postup je zcela stejný, jen v elektronické žádosti zaškrtnete – Budeme pro dítě žádat odklad.

K žádosti přiložte následující dokumenty:

Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Pokud to situace dovolí, v měsíci červnu proběhne informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, kde Vám sdělíme veškeré potřebné informace. O termínu Vás budeme včas informovat.

 

Vlastimil Hubert

ředitel ZŠ Přemyslovců